“Mystery shopping považujem za neoceniteľný, hoci stále trochu podceňovaný nástroj pre riadenie hotela. Správy MysteryMan poskytujú podrobné a objektívne informácie o prevádzke hotela a pomáhajú nám ďalej zlepšovať naše služby poskytovať našim hosťom to najlepšie.“

Ing. Zuzana Šedivá
riaditeľka hotela International**** Veľká Lomnica
Mystery shopping je nástroj na riadenie a kontrolu kvality služieb a personálu v takých odvetviach, ktoré sú primárne zamerané na poskytovanie služieb.

Základnou metodológiou mystery shoppingu je porovnanie simulovanej skúsenosti zákazníka s definovaným štandardom, ktorý určuje, ako má služba vyzerať. Toto vyhodnotenie sa deje formou utajenej návštevy profesionálneho hodnotiteľa, ktorý z návštevy vyhotoví podrobnú správu pre zadávateľa. Zamestnanci tak môžu konať prirodzene, bez pocitu, že sú kontrolovaní.

Správy z utajeného hodnotenia pomôžu klientovi vytvoriť si detailný obraz o svojom zariadení. Efektívne využitie správ vedie k priamemu zvýšeniu tržieb zadávateľa vďaka nim zistí, ako jeho služby vníma ten najdôležitejší, teda zákazník. Klient si tiež preverí dodržiavanie interných štandardov, vyhne sa prevádzkovej slepote, porovná sa s konkurenciou a dozvie sa, či sa v priebehu času zlepšuje. V neposlednom rade získa zdroj inšpirácie pre ďalšie zvyšovanie úrovne svojich služieb.


MysteryMan ©2008-2009